Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies 

Zamknij [x]

W celu prawidłowego funkcjonowania strony oraz analizy statystycznej - stosujemy pliki Cookies. W każdej chwili można wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną zgodę na stosowanie Cookies..
Więcej

  Logowanie     Rejestracja  

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.


Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Email:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, w celu realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, na czas niezbędny do jego prowadzenia i zamknięcia (wyłonienia kandydatów) oraz prowadzenia studiów podyplomowych/kursu/specjalizacji przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie), która będzie Administratorem Danych Osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że :
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwalifikowania
2. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl
3. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
4. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie posiadającym odpowiednie upoważnienie na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego
5. udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz czas niezbędny do ewentualnych postępowań wyjaśniających (6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego) na podstawie wyrażonej zgody, a w razie przyjęcia na studia podyplomowe/kurs/specjalizację* będą przetwarzane przez czas ich trwania oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa
7. w przypadku niezakwalifikowania mnie moje dane zostaną usunięte z systemu rejestracji elektronicznej
8. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania w.w. danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.

Zaniechaj Rejestruj

Rejestracja CSP v. 4.3.0 b64 Copyright (c) 2023 APR System